Održiva uporaba pesticida

  1. Vrgorac dopunski – 15.10.2020., 16h-20h
  2. Smokvica dopunski – 17.10.2020., 9h-13h
  3. Lumbarda dopunski – 17.10.2020., 15h-19h
  4. Vrgorac osnovni – 21.10.2020., 22.10.2020., 15h-22h

više informacija na 098/383-306

Odgovori