OTVORENI UPISI

Otvoreni su upisi u sve programe:

1. Pčelar – početak rujan/listopad 2016.

2. Voćar – početak rujan/listopad 2016.

3. Lovac/Lovočuvar/Ocjenjivač trofeja divljači – V.Gorica – početak rujan/listopad 2016.

4. Ekološki poljoprivrednik – početak rujan/listopad 2016.

5. Lovac/Lovočuvar/Ocjenjivač trofeja divljači – Rijeka – Klana – početak rujan/listopad 2016.

6. Lovac/Lovočuvar – Krk – početak rujan/listopad 2016.

7. Pčelar specijalistV.Gorica – početak listopad/studeni 2016.

8. Održiva uporaba pesticida – sukladno prijavama polaznika

Za sve ostale programe, upisi su sukladno dogovoru i popunjenju grupa.