Održiva uporaba pesticida

dopunsko i osnovno obrazovanje

  1. 23.06.2020. u 17h – Runovići – dopunski tečaj
  2. 25.06.2020.u 17h – Donji Proložac – dopunski tečaj
  3. 04.07.2020. u 8h (i 05.07.2020. u 8h) – Vrgorac OSNOVNI TEČAJ
  4. 04.07.2020. u 17h – Vrgorac – dopunski tečaj