Vrtlar

OSPOSOBLJAVANJE ZA ZVANJE “VRTLAR” OBUHVAĆA SLJEDEĆA PODRUČJA:

  • povijest vrtne arhitekture
  • specijalni vrtovi i parkovi
  • uređenje vrtova i okućnica
  • funkcije gradskih vrtova
  • planiranje, idejna rješenja i izvedbeni projekti
  • sjemenarstvo, cvjećarstvo, dendrologiju i uređenje i održavanje travnjaka
  • rasadničarstvo, sadnju i njegu
  • zakonodavstvo
  • zaštita na radu i prva pomoć

Svi programi Učilišta APIS verificirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH.

Polaznici koji uspješno završe osposobljavanje, odnosno polože završni ispit te s uspjehom obave praktični dio nastave dodjeljuje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Stečeno zvanje može se upisati u radnu knjižicu!

Odgovori