“Nove vještine za jednake mogućnosti”

Učilište APIS za osposobljavanje odraslih partner je u projektu pod nazivom “Nove vještine za jednake mogućnosti”.
…………………………..
Projekt je namijenjen nezaposlenim ženama, pripadnicama nacionalnih manjina, na području Karlovačke županije. Nositelj projekta je Ženska grupa Karlovac “Korak”.
Tijekom ljeta 2014. godine odvija se stručno osposobljavanje žena za zvanja Mljekar-sirar, Voćar i Uzgajivač/sakupljač ljekovitog bilja koje provodi Učilište APIS. Završetak projekta predviđen je u ožujku 2015. godine.
Više informacija potražite korištenjem linka: