Proizvođač rakija, likera i octa

Proizvodnja i stavljanje na tržište rakija i drugih jakih alkoholnih pića podliježe strogim zakonskim propisima, stoga je prije upuštanja u avanturu ovoga tipa dobro naučiti čemu treba posvetiti pažnju. I sami alkoholni proizvodi mogu biti vrlo opasni za zdravlje ukoliko se proizvode bez dovoljno znanja i adekvatne opreme.

Stoga svim ozbiljnim proizvođačima rakija, likera, octa i drugih domaćih jakih alkoholnih i aromatiziranih pića preporučamo prethodno osposobljavanje za zvanje Proizvođača.

Osposobljavanje koje provodi Učilište APIS obuhvaća sljedeće cjeline:

-mjesto rada

-proizvodnja

-pakiranje i skladištenje

-zakonodavstvo

-higijenske mjere

-aromati

-destilacija

-zaštita na radu i prva pomoć

Program obuhvaća 40 sati teoretske obuke i praktičnu nastavu u licenciranoj destileriji i proizvodnji likera.

Svi programi Učilišta APIS verificirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH.

Polaznici koji uspješno završe osposobljavanje, odnosno polože završni ispit te s uspjehom obave praktični dio nastave dodjeljuje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Uz njegovo predočenje, stečeno zvanje se može upisati u radnu knjižicu, a znanje je poželjno primijeniti u praksi !

JESTE LI ZNALI:

NA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA ODNOSE SE SLJEDEĆI ZAKONI I PRAVILNICI:

– Zakon o hrani (NN 46/07, 155/08)

– Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07, 27/08, 118/09)

– Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata, te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/08, 55/09)

– Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 61/09, 141/09)

– Pravilnik o upisu destilatera (NN 83/09)

– Zakon o trošarinama (NN 83/09)

– Pravilnik o trošarinama (NN 01/10)

Proizvodnja alkoholnih pića na poljoprivrednom gospodarstvu:

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića

Mali proizvođači koji proizvode do 20 litara čistog alkohola godišnje (cca 50l rakije) za svoje potrebe, moraju se prijaviti nadležnoj carinskoj ispostavi kako bi platili paušal na svoje kotlove za destilaciju – za kotlove kapaciteta do 100l – iznos paušala od 100kn, a za kotlove veće od 100l iznos paušala je 200kn.

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića ne mogu svoje proizvode stavljati na tržište.

Proizvođači alkoholnih pića do količine od 1000 litara godišnje

– Upis u Upisnik poljoprivrednih proizvođača

– Zahtjeva za evidenciju objekta za proizvodnju  Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Odjelu za sanitarnu inspekciju, na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 6. Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata (NN 125/08),  najkasnije 30 dana od predviđenog stavljanja proizvoda na tržište – može i elektronskim putem

– Prijava u  Registar trošarinskih obveznika u nadležnom uredu carinske ispostave – najkasnije 8 dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti na Obrascu-PUR (NN 01/10)

– Upis u Upisnik destilatera koji se vrši zahtjevom Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na Obrascu-UPD (NN 137/05)

– Mišljenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo – potrebno prijaviti planirane količine proizvodnje i zatražiti mišljenje o potrebi baždarenja uređaja i posuda u proizvodnom pogonu

Odgovori