Online prijava

Podaci o polazniku:

Ime i prezime

OIB

Dan, mjesec i godina rođenja

Mjesto i država rođenja

Državljanstvo

Radni status

Ime oca i majke

Ulica i broj stanovanja

Grad i br. pošte

Broj telefona/mobitela

Vaš Email

Naziv programa koji se upisuje

Podaci o ispunjavanju uvjeta za upis u program obrazovanja:

Naziv ustanove(škole) koja je izdala javnu ispravu koja se prilaže (svjedodžbu):

Matični broj polaznika sa svjedodžbe:

Klasa sa svjedodžbe:

Urbroj sa svjedodžbe:

Datum izdavanja svjedodžbe:

Stečena školska ili stručna sprema:

Zanimanje:

Način financiranja:

Napomena

captcha

Unesite znakove sa gornje slike u doljnje polje

Odgovori