Uzgajivač koza i ovaca

UZGAJIVAČ KOZA I OVACA

Program osposobljavanja obuhvaća sljedeće programske cjeline: – osnove stočarstva, genetika, uzgoj i selekcija, hranidba, zaštita zdravlja, mehanizacija, ekonomika, zaštita na radu i prva pomoć.

Svi programi Učilišta APIS verificirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH.

Polaznici koji uspješno završe osposobljavanje, odnosno polože završni ispit te s uspjehom obave praktični dio nastave dodjeljuje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Stečeno zvanje može se upisati u radnu knjižicu !

Odgovori