PRIJAVE I UPISI 10/2020

za grupe:

 1. Pčelar
 2. Pčelar specijalist
 3. Ekološki poljoprivrednik
 4. Proizvođač rakija i likera
 5. Lovstvo (lovac, lovočuvar, ocjenjivač trofeja divlajči)

Za više info: ravnatelj@uciliste-apis.hr ili 098/383-306

Održiva uporaba pesticida

dopunsko i osnovno obrazovanje

 1. 23.06.2020. u 17h – Runovići – dopunski tečaj
 2. 25.06.2020.u 17h – Donji Proložac – dopunski tečaj
 3. 04.07.2020. u 8h (i 05.07.2020. u 8h) – Vrgorac OSNOVNI TEČAJ
 4. 04.07.2020. u 17h – Vrgorac – dopunski tečaj

Održiva uporaba pesticida za profesionalne korisnike (dopunska izobrazba)

Najave:

1. Runović, 17.03.2020. u 17:00 OTKAZNO PO NAPUTKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

2. Donji Proložac, 18.03.2020. u 17:00 OTKAZNO PO NAPUTKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

3. Plešivica, 19.03.2020. u 17:00 OTKAZNO PO NAPUTKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

4. Bribir/Novi Vinodolski, 20.03.2020. u 17:00 – OTKAZNO PO NAPUTKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 • za sve polaznike koji su prije cca 5 godina položili osnovnu naobrazbu
 • za upis priložiti preslike: dokaza o školovanju, osobne iskaznice i iskaznice od pesticida
 • za više info na 098/383-306