Pčelar

Pčelarstvo je specifična grana stočarstva koja se bavi uzgojem pčela i proizvodnjom meda i ostalih proizvoda koji imaju ljekovita svojstva.

Edukacijom i osposobljavanjem za zvanje „Pčelar“ polaznicima su ponuđena osnovna znanja i vještina za formiranje pčelinjaka, proizvodnju i obrada pčelinjih proizvoda, poznavanje medonosnog bilja u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji, upoznavanje pčelinjih bolesti, njihovo prepoznavanje u pčelinjim društvima, mjera preventive i suzbijanja bolesti.

Predavači su iskusni pčelari, kod kojih polaznici pohađaju i praktičnu obuku, gdje će ih poućit kada i kako obaviti selidbu pčela i koje radove na pčelinjaku treba obaviti u koje doba godine.

PROGRAM OBUHVAČA:

  • Biologiju, anatomiju i fiziologiju pčela,
  • Medonosno, peludno i ljekovito-medonosno bilje kod nas,
  • Osnove ekološke proizvodnje u pčelarstvu,
  • Tehnologiju pčelarenja,
  • Bolesti pčela, lijekove i liječenje,
  • Osnove ekonomike i marketinga u pčelarstvu.

Svi programi Učilišta APIS verificirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH.

Polaznicima koji uspješno završe osposobljavanje, odnosno polože završni ispit te s uspjehom obave praktični dio nastave dodjeljuje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Uvjerenje koji polaznici dobivaju po završetku osposobljavanja usklađeno je s uvjetima stručnog osposobljavanja koje  za stavljanje meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište Europske Unije pred poljoprivredne proizvođače postavlja europska administracija.

Stečeno zvanje može se upisati u radnu knjižicu, a znanje je poželjno primijeniti u praksi !

 

 

Odgovori