Održiva uporaba pesticida u V.Gorici

  1. osnovna: 20.11.2020. 15:00-21:00h, 21.11.2020. 12:00-17:15h
  2. dopunska: 22.11.2020. 10:00-14:00h

više info na: ravnatelj@uciliste-apis.hr ili 098/383-306

Odgovori